Jak pisać pracę licencjacką

0
3256

Każdy etap edukacji kończy się jakąś formą sprawdzenia umiejętności ucznia, a w omawianym tutaj przypadku – studenta. Zerknijmy w naszą przeszłość: na koniec szkoły podstawowej i gimnazjalnej pisaliśmy egzamin, na zakończenie szkoły średniej zdawaliśmy maturę. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia na etapie edukacji akademickiej, gdy wybierając studia I stopnia, jesteśmy zobowiązani do napisania pracy licencjackiej i jej obronienia po trzecim roku nauki.

Praca ta jest przedstawieniem naszych umiejętności logicznego myślenia, argumentowania, prowadzenia badań, wyciągania wniosków. Jest to także okazja do pochwalenia się specjalistyczną wiedzą, którą jako studenci poznaliśmy w trakcie studiów i ją pogłębiliśmy. Dobrze napisana praca umożliwia bezproblemowe dostanie się na studia II stopnia – magisterskie, będące naturalną kontynuacją studiów licencjackich. Warto zatem dowiedzieć się, jak pisać pracę licencjacką, aby osoby, które ją sprawdzą – promotor i recenzent – oceniły ją na ocenę bardzo dobrą, dzięki czemu w dniu, kiedy będziemy bronić pracę przed komisją egzaminacyjną, będziemy czuli się przygotowani i pewni siebie, bo wykonaliśmy kawał solidnej roboty.

Kluczem do bezstresowego oddania pracy licencjackiej jest rozłożenie procesu pisania w czasie. Obrony studentów odbywają się najczęściej pomiędzy czerwcem a wrześniem po trzecim roku studiów, co oznacza, że w maju powinniśmy mieć już gotową większość, jeśli nie całą pracę.

Pamiętajmy, że dokument musi sprawdzić promotor, następnie plik przechodzi weryfikację pod kątem popełnienia plagiatu, po czym całość otrzymuje recenzent celem wystawienia oceny oraz opinii. Zaprawieni w bojach absolwenci radzą więc, aby do procesu pisania pracy licencjackiej zabrać się na początku trzeciego roku studiów – ta zapobiegliwość zaoszczędzi nam zszarganych nerwów i nieprzespanych nocy, kiedy przyjdzie wiosna.

Pisanie pracy licencjackiej zaczynamy od zadania sobie pytania – jaki temat, który był omawiany w trakcie dotychczasowych studiów, był dla mnie na tyle interesujący, że chcę się dowiedzieć o nim więcej? Może to być dogłębna analiza jakiegoś problemu, może to być praca porównawcza (komparatystyczna), opisanie jakiegoś zjawiska.

Warto sobie przygotować kilka tematów, które następnie skonsultujemy z kimś mądrzejszym – promotorem, profesorem, pracownikiem na naszym kierunku studiów, którzy ubiorą studenckie pomysły w dojrzałe, akademickie słownictwo oraz podzielą się swoim doświadczeniem dotyczącym tego, jak pisać pracę licencjacką.

Po wybraniu tematu pracy zaczynamy tzw. research. Idziemy zatem do biblioteki i wyszukujemy wszystkie książki naukowe, które w jakikolwiek sposób mają związek z problemem, jaki podejmujemy w naszych badaniach. Jest to potrzebne, bo być może ktoś zajmował się tym samym lub podobnym problemem co my w przeszłości, może prowadził badania pod innym kątem, co warto zaznaczyć w swojej pracy, w rozdziale „Stan badań”. Nabytą przez nas wiedzę i źródła, z jakich korzystaliśmy, umieszczamy w formie spisu bibliograficznego na końcu pracy.

Praca licencjacka ma uporządkowaną, uniwersalną strukturę, którą powinni poznać wszyscy studenci, chcący wiedzieć, jak pisać pracę licencjacką. Mianowicie dokument jest podzielony na rozdziały: wstęp, stan badań, część teoretyczną, analityczną oraz podsumowanie. Układ ten jest bardzo logiczny, ponieważ, pisząc pracę licencjacką:
– zaczynamy od przedstawienia problemu, jaki podejmujemy, postawienia hipotezy oraz pytań badawczych, na jakie zamierzamy odpowiedzieć,
– następnie piszemy co inni na dany temat już wymyślili,
– w dalszej kolejności przedstawiamy najważniejszą terminologię oraz rys historyczny, które są związane z dziedziną wiedzy, jaką badamy (gdyż nie zawsze fachowe słownictwo i nazwiska będą dla wszystkich znane i zrozumiałe),
– potem dokonujemy badań, gdzie wykazujemy istnienie jakiegoś problemu, charakteryzujemy go – analizujemy i interpretujemy,
– wszystko zakończone jest podsumowaniem, w którym to odpowiadamy na pytania badawcze ze wstępu oraz uzasadniamy, czy postawiona hipoteza była prawdziwa lub fałszywa.

jak pisać pracę licencjacką

Oprócz części merytorycznej, ważny jest aspekt techniczny pracy licencjackiej. Zazwyczaj wymagane jest, aby praca była napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. W bloczkach cytatowych zmniejszamy rozmiar czcionki do 10, a same bloczki wyróżniamy od reszty tekstu za pomocą przerwy. Pamiętajmy, aby słownictwo, którego używamy nie było potoczne, abyśmy unikali emocji, powtórzeń, wulgaryzmów. Zachowanie tych wszystkich zasad sprawi, że praca będzie oceniona bardzo wysoko.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here