Czy staż wlicza się do lat pracy

0
3360

Do stażu pracy nie zalicza się zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy – czyli umowa o dzieło, umowa zlecenie czy działalność gospodarcza. Również urlop bezpłatny przez cały okres jego trwania nie zalicza się do stażu pracy. Czy staż wlicza się do okresu zatrudnienia?

Staż może być niezwykłym ułatwieniem powrotu na rynek pracy, lub startu np. po szkole czy studiach. Pomaga zdobyć tak cenione przez pracodawców doświadczenie, podnosi kwalifikacje oraz pomaga pracownikowi zweryfikować plany zawodowe. Kończąc studia kierunkowe, szkołę średnią lub zawodową uczniowie posiadają wiedzę teoretyczną, Często bywa tak, że próbując swoich sił w zawodzie okazuje się, że nie to nie jest jednak to, czym chcielibyśmy się zajmować aż do emerytury.

Staż trwa najczęściej maksymalnie okres 12 miesięcy, a po upływie tego czasu możliwe jest podpisanie umowy o pracę i dalsza kontynuacja współpracy pracownik – pracodawca. Dlatego tak warto się o niego ubiegać. Nawet jeśli z jakiegokolwiek powodu do współpracy nie może dojść, wiedza i umiejętności osiągnięte podczas praktykowania danego zawodu mogą być wykorzystane na dalszej ścieżce kariery zawodowej. Łatwiej jest również uzyskać zatrudnienie w kolejnym zakładzie pracy, jeśli rubryka „doświadczenie zawodowe” w życiorysie nie jest pusta.

Ważną sprawą jest to, czy staż wlicza się do lat pracy. Ta kwestia może zaważyć jak szybko pracownik osiągnie możliwość korzystania z pełnego wymiaru urlopu – 26 dni. Stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy przysługuje prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku. Ta liczba osiąga wyższy poziom dopiero po przepracowaniu ściśle określonego czasu w kodeksie pracy. Jeśli pracownik przedstawi odpowiednie dokumenty (potwierdzające odbycie stażu oraz czas jego trwania) – może liczyć na to, że staż wliczy się do lat pracy.

Za odbywany staż przysługuje prawo do wynagrodzenia, nie przysługuje jednak ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopowe. Dlatego też niekorzystnym dla pracownika jest niewykorzystanie przysługujących dni urlopowych. Naliczane są one w prosty sposób, za każdy pełny przepracowany miesiąc przysługują 2 dni urlopu. Mogą być one odebrane pojedynczo, lub w całości w formie ciągłej – decyzja należy do stażysty.

Odbycie stażu nie uprawnia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych po jego ukończeniu. Podczas naliczania pracownikowi urlopu wypoczynkowego doliczany jest okres zatrudnienia (stażu pracy) oraz lata nauki. Pod uwagę brana jest ostatnia szkoła ukończona przez pracownika. W zależności od rodzaju ukończonej szkoły pracownikowi doliczane jest od 3 do 8 lat. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Szkoła zasadnicza lub równorzędna jej szkoła zawodowa pozwala na doliczenie trzech lat do lat pracy. Średnia szkoła zawodowa pozwala na doliczenie do stażu pracy pięciu lat. Podobnie ma się sprawa w przypadku szkoły średniej zawodowej dla absolwentów zasadniczych i jest to również pięć lat. Po szkole średniej ogólnokształcącej będą to cztery lata. Szkoły policealne, czyli te które dają wykształcenie średnie techniczne – sześć lat. Natomiast osoby z wyższym wykształceniem po studiach (i w tym przypadku bez różnicy czy studia były jednolite, tak samo sprawa się ma po osiągnięciu tytułu licencjata, co magistra lub inżyniera) będą miały doliczone do stażu pracy aż osiem lat. Dodatkowo kończone kursy, studia podyplomowe nie wypływają na wydłużenie tego okresu. Jednak w przypadku studiów doktoranckich wlicza się okres nie dłuższy niż cztery lata do stażu pracy. Jednak warunkiem jest uzyskanie tytułu doktora.

W przypadku kiedy pracownik pobierał naukę, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Czy staż wlicza się do lat pracy? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna. Staż pracy ma przecież wpływ na uprawnienia pracownicze, takie jak: prawo do urlopu, prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, prawo do emerytury, prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do odprawy. Staż pracy to niekoniecznie wyłącznie czas odbywania zatrudnienia, lecz także okresy, w których pracownik tej pracy nie świadczył, jednak podlegają one wliczeniu w staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Świetnymi przykładami takich okresów są:

– okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego (lub pracy w takim gospodarstwie, jeśli jest ono prowadzone przez współmałżonka)
– czynnej zawodowej służby wojskowej
– pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego

[Głosów:3    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here