Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej

0
2251

Złota rada każdego pisarza tworzącego bestsellery głosi, że najważniejszy jest początek. I chociaż praca licencjacka rządzi się zgoła odmiennymi prawami, aniżeli powieść kryminalna, to kluczem do sukcesu w tym przypadku jest także stworzenie wstępu na wysokim poziomie. Chcąc taki napisać musimy poznać wypracowane i obowiązujące w środowisku akademickim zasady, które jasno tłumaczą, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej.

Zaczynamy od zaprezentowania tego, czym będziemy się zajmować w naszej pracy licencjackiej. Możemy więc rozwinąć tytuł pracy, choć najważniejsze będzie wytłumaczenie czytelnikowi, w jaki sposób rozumiemy poszczególne słowa w tymże tytule. Oczywiście do każdego wyjaśnienia, które nie jest naszego autorstwa (a tym bardziej cytatu) tworzymy przypis dolny, by nie zostać posądzonym o plagiat. Dokument może zostać bowiem uznany za nieautorski nawet wówczas, gdy zapomnimy o podpisaniu choćby jednego cytatu. System antyplagiatowy wykryje wtedy, że przypisujemy sobie czyjeś słowa, a wszystko to może się skończyć przykrymi konsekwencjami na uczelni, takimi jak niedopuszczenie do obrony.

Następnym punktem do odhaczenia z listy zadań pt. „Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej?”

jest zaprezentowanie przyjętej tezy lub hipotezy. Teza jest zdaniem twierdzącym, którego prawdziwość musimy poprzeć dowodami. W trakcie badań może się okazać, że tezy nie potrafimy obronić, dlatego bezpieczniej jest postawić hipotezę, której słuszność dopiero spróbujemy w naszej pracy licencjackiej potwierdzić bądź wykazać jej fałszywość. W tym miejscu możemy napisać również pomocnicze pytania badawcze, które skupiają się nie na hipotezie, ale na jakimś pobocznym problemie, którego scharakteryzowanie ubogaci wartość merytoryczną pracy.

wstęp do pracy licencjackiej

W dalszej części wstępu piszemy uzasadnienie, dlaczego podjęliśmy takiego, a nie innego problemu. Może to wynikać z naszych zainteresowań, z chęci pogłębienia tematu poznanego pobieżnie na studiach. Motywacją do podjęcia określonych badań może być fakt, iż jesteśmy pierwsi, którzy pracują nad danym zjawiskiem, a więc nasza praca ma charakter pionierski. Być może jesteśmy n-ci z rzędu osób zajmujących się pewnym problemem, ale zamierzamy spojrzeć na niego z nowej strony. Jeśli tak jest i ktoś wcześniej pracował nad tą samą materią co my, należy jego prace przeczytać i poddać krytyce, opatrując ją rozdziałem lub podrozdziałem pt. „Stan badań”. Tutaj panuje dowolność w kwestii tego, czy stań dotychczasowych badań zaprezentować we wstępie, czy stworzyć w tym celu osobny rozdział. Jeśli zreferowanie badań poprzedników zajmuje nam więcej, niż dwie strony A4, warto stworzyć dodatkowy rozdział. Zabieg taki sprawi, że cała praca będzie sprawiała wrażenie bardziej przejrzystej i estetycznej. Jeśli jednak objętość tekstu wynosi mniej niż dwie strony, można wydzielić po prostu podrozdział we wstępie.

Pozostał jeszcze jeden element do zrobienia i już będziemy wiedzieć wszystko o tym, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej. Mianowicie musimy przedstawić to, jak będzie wyglądała konstrukcja pracy, czyli dokonać krótkiego, zajmującego po dwa zdania streszczenia każdego z rozdziałów. Pamiętajmy, aby wyrażać się rzeczowo i na temat. W pracy licencjackiej najgorsze co możemy zrobić, to lać wodę, aby tylko mieć wymaganą przez promotora ilość treści. Całość wstępu powinna zajmować kilka stron – dwie to za mało, ale dziesięć to przesada. Celem wstępu w pracy licencjackiej jest wprowadzenie czytelnika w problem, jakim będziemy się zajmować. Na długie, obszerne wywody przyjdzie więc czas w części teoretyczno-historycznej oraz badawczej.

praca licencjacka

Sposób pisania pracy powinien odpowiadać normom wymaganym dla tekstów naukowych. Odpuśćmy sobie więc wyrażanie własnych poglądów. Starajmy się nie pisać słów potocznych, obraźliwych. Ważna jest także ilość akapitów na stronie. Optymalnie będzie, kiedy pojawi się ich trzy sztuki na stronie A4, a ich konstrukcja będzie następująca: zdanie wprowadzenia, kilka zdań rozwinięcia, zdanie wprowadzenia kolejnej, nowej kwestii i kilka zdań jej rozwinięcia, itd. Dzięki temu sprawimy wrażenie na czytelniku, że znamy się na tym, o czym piszemy. Błędem jest z kolei zaczynanie nowego akapitu co każde zdanie, gdyż doskonale wtedy widać, że w naszej głowie panuje chaos i „wypluwamy” z siebie wszystko, co nam przyjdzie na myśl, co jest związanego z tematem.

Opanowanie wiedzy z zakresu tego, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej jest tylko jednym z wielu elementów, które w sumie dają gwarancję, że nasze naukowe dzieło jest na wysokim poziomie. Teraz nadszedł czas, aby przystąpić do badań!

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here