Ile urlopu za miesiąc pracy

0
2520

Urlop okolicznościowy jest pojęciem używanym potocznie, a służy zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Urlop ten udzielany jest w związku z zaistnieniem pewnego zdarzenia np. urodzenia dziecka lub zawarcia związku małżeńskiego. W zależności od okoliczności mamy możliwość do skorzystania z jednego lub dwu dni tego urlopu- ile urlopu za miesiąc pracy?

urlop

Podstawą udzielenia pracownikowi tego urlopu jest udokumentowanie przez niego faktu zaistnienia danej okoliczności, między innymi poprzez przedłużenie skróconego aktu zawarcia małżeństwa, bądź skróconego aktu urodzenia dziecka, a także złożenie wniosku do pracodawcy o udzielenie tego urlopu. Urlop okolicznościowy służy temu, aby móc załatwić wszystkie sprawy i formalności związane z zaistniałą sytuacją. Kiedy można skorzystać z tego urlopu i do kiedy? Przepisy prawa nie precyzują terminu, w którym powinniśmy skorzystać z tego urlopu.

Jednak przyjmuje się, że powinien on być wykorzystany w dacie najbardziej możliwie zbliżonej do daty zaistniałego zdarzenia. Na pierwszy rzut oka przepis ten wydaje się oczywisty i wyczerpujący, ale jak to w prawie pracy bywa, budzi wiele wątpliwości. Podzielę się z tobą z najczęściej powtarzanymi pytaniami, z którymi spotkałem się w trakcie swojej pracy zawodowej. Czy matka dziecka może skorzystać z dwu dni urlopu okolicznościowego w związku z narodzinami dziecka? Zacznę od tego, że nie ma wątpliwości co do tego, że z tych dwu dni urlopu w związku z narodzinami dziecka może skorzystać ojciec dziecka w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z narodzinami dziecka.

W przypadku matki dziecka- ma ona prawo, a wręcz obowiązek skorzystać z innego urlopu, którym jest urlop macierzyński. Jeśli matka wyrazi taką chęć, to również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Termin, w którym mogłaby skorzystać z tych dwu dni urlopu okolicznościowego z tytułu narodzin dziecka, jest bardzo odległy w stosunku do dnia porodu. Niemniej, jednak jeśli jednak pracodawca wyrazi zgodę na udzielenie kobiecie tego urlopu- nic nie stoi na przeszkodzie, aby matka mogła skorzystać z tego urlopu. Ponadto, jeśli pracownica udowodni, że wykorzysta te dni urlopu okolicznościowego na załatwienie formalności związanych z narodzinami dziecka, to tym bardziej urlop ten jej się należy.

Czy w przypadku narodzin bliźniaków mam prawo do podwójnie liczonej liczby dni urlopu okolicznościowego? Dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu narodzin dziecka związane jest z zaistniałą sytuacją porodu. Nie zależnie od ilości dzieci urodzonych przy porodzie, przysługuje nam prawo do skorzystania z dwu dni tego urlopu. Czy jeśli mam dwie babcie to mogę skorzystać dwu krotnie z urlopu okolicznościowego- w sprawie każdej z nich? Jeden dzień urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi z tytułu śmierci i pogrzebu babci. Jeśli masz dwie babcie to w sytuacji śmierci każdej z nich, masz prawo do skorzystania z tego urlopu.

Czy przysługuje mi dzień urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci prababci? Przepisy rozporządzenia nie wymieniają prababci. Jednak w przypadku śmierci osoby, która pozostawała pod twoją bezpośrednią opieką lub na twoim utrzymaniu- w tej sytuacji przysługuje Ci prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje mi w przypadku urodzenia martwego dziecka. W tej tragicznej sytuacji mamy prawo do skorzystania z dwóch rodzaju urlopu okolicznościowego. Pierwszy to w związku z narodzinami dziecka, a drugi w związku ze zgonem i pogrzebem dziecka. Czy przysługują mi dni urlopu okolicznościowego w przypadku ponownego zawarcia związku małżeńskiego?

ile urlopu za miesiąc pracy

Masz prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego w związku z zawarciem związku małżeńskiego niezależnie od tego, który raz zawierasz związek małżeński. Ponadto zaistnienie tej okoliczności jak najbardziej możesz udokumentować, przedkładając akt zawarcia małżeństwa. Zatem nie zależnie od tego, który raz wstępujesz w związek małżeński, za każdym razem przysługuje Ci prawo ze skorzystania urlopu okolicznościowego.

Czy w przypadku ślubu cywilnego oraz ślubu kościelnego mam prawo do podwójnej liczby dni zwolnienia od pracy? Urlop okolicznościowy przysługuje nam w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast związek małżeński z daną osobą zawierasz tylko raz. Niezależnie od tego, czy decydujesz się na ślub kościelny i cywilny. W związku ze zwarciem związku małżeńskiego z tą daną osobą otrzymujesz jeden akt zawarcia małżeństwa, w związku z czym przysługują Ci dwa dni urlopu okolicznościowego z tego tytułu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here