Czym jest metoda kasowa rozliczenia VAT?

0
1567

Z rozliczania faktur metodą kasową mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Ta metoda polega na odprowadzeniu VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta.  Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorca musi wcześniej, pisemnie powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na czym polega metoda kasowa rozliczania VAT i kiedy opłaca się korzystanie z niej?

Kto może skorzystać z metody kasowej rozliczania VAT?

Zgodnie z prawem z metody kasowej może skorzystać mały podatnik. Za takiego uznaje się przedsiębiorcę:

 • u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W 2015 r. limit, który uprawnia do korzystania ze statusu małego podatnika to kwota 5 015 000 zł.
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. W 2015 r. jest to kwota 188 000 zł.

Na czym polega metoda kasowa?

Polskie prawo mówi, że obowiązek podatkowy jest niezależny od otrzymania od kontrahenta płatności za wykonanie usługi lub sprzedaż towarów. W praktyce oznacza to, że jeśli klient spóźnia się z zapłatą, to przedsiębiorca należny podatek VAT, musi pokryć z własnych środków. Dla małych przedsiębiorstw może to wiązać się z utratą płynności finansowej. W takich sytuacjach ustawa o VAT umożliwia zastosowanie metody kasowej. Polega ona na tym, że podatek VAT rozliczany jest w okresie przypadającym na datę otrzymania płatności od klienta. Faktura nie zostaje więc ujęta w deklaracjach i rejestrach VAT, dopóki nie zostanie opłacona.

Przedsiębiorca decydujący się na przejście na metodę kasową musi pamiętać, że VAT trzeba rozliczyć bez względu na zapłatę kontrahenta, jeśli dojdzie do spełnienia dwóch warunków:

 • transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT,
 • minęło 180 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jak rozliczać się metodą kasową?

Przy wykorzystywaniu metody kasowej przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dokumentów księgowych potwierdzających sprzedaż towaru lub usługi. Jak wystawić fakturę metodą kasową VAT? Powinna ona zawierać dane, które określa art. 106e, ust. 1 ustawy o VAT, czyli:

 • datę wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile data ta jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, których transakcja dotyczy w kwocie netto,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,
 • wyrazy “metoda kasowa”.
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here