Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy

0
2100

Umowa zlecenie to aktualnie jedna z najpopularniejszych i najczęściej zawieranych form zatrudnienia. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta – nie generuje ona aż tak dużych kosztów dla pracodawcy jak umowa o pracę, a i w kieszeni pracownika pozostaje nieco więcej gotówki niż w przypadku umowy o pracę.

Decydując się na umowę zlecenie trzeba jednak brać pod uwagę fakt, iż co prawda po wypłacie wynagrodzenia za pracę na koncie zobaczymy nieco więcej pieniędzy niż w przypadku zawarcia umowy o pracę, to jednak poniesiemy pewne straty. Nie ma co liczyć na wszystkie przywileje jakimi cieszy się pracownik zatrudniony na przysłowiowy „etat”.

Czym jest umowa zlecenie?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa zlecenie to zobowiązanie jednej osoby (czyli zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (konkretnej pracy czy zadania) dla innego podmiotu (czyli zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie. Pracodawca zatrudniający na podstawie umowy zlecenie oraz innych umów cywilnoprawnych musi jednak bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo i właściwą higienę pracy zleceniobiorcy.

umowa zlecenie

Przyjmujący zlecenie ze swojej strony musi wykonać określoną pracę, zadanie zlecone przez pracodawcę. Wszystkie warunki zatrudnienia muszą zostać spisane w formie umowy, a następnie tak sporządzony dokument powinien zostać podpisany przez obydwie strony to jest zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę. Niewątpliwą zaletą takiej umowy jest jednak całkowita swoboda co do określenia miejsca, sposobu i czasu wykonania zleconej pracy.

Podpisując umowę zlecenie każdy indywidualnie musi przeprowadzić rachunek zysków i strat, przeanalizować plusy i minusy podpisania umowy cywilnoprawnej. Jeżeli w naszej ocenie korzyści przewyższają straty to wybór jest prosty i oczywisty.
Kluczowym jednak wydaje się pytanie czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy? I tak, i nie. By znaleźć odpowiedź na postawione wyżej pytanie należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest staż pracy. Jest to nic innego jak łączny okres zatrudnienia pracownika.

Osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy daje pracownikom różne przywileje takie jak na przykład dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego, prawo do emerytury, prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia czy też do nagród jubileuszowych.

Staż pracy obejmuje zarówno okresy, w których pracownik faktycznie wykonywał pracę, jak i okresy, w których praca nie była świadczona czyli na przykład w sytuacjach gdy zwolniono pracownika z obowiązku świadczenia pracy przy wypowiedzeniu umowy, przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, odbywaniu służby wojskowej – czynnej i zawodowej, pobieraniu zasiłku dla osób bezrobotnych czy korzystaniu z urlopu wychowawczego.

Do stażu pracy pracownika nie wlicza się natomiast okresu, w którym prowadzona była działalność gospodarcza, okresu urlopu bezpłatnego oraz pracy na podstawie umowy zlecenia czy też innej umowy cywilnoprawnej na przykład umowy o dzieło.nie może korzystać ze wszystkich przywilejów jakie gwarantuje kodeks.

Umowa zlecenie nie jest w świetle prawa umową o pracę – to umowa cywilnoprawna, która ma nieco inną konstrukcję prawną. W takiej formie zatrudnienia zleceniobiorca nie podlega ochronie, którą daje pracownikowi Kodeks cywilny, pracownik też . Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy? Korzystając z tej formy zatrudnienia należy pamiętać, iż jedynie odprowadzając składki na ubezpieczenia społeczne pracujemy na staż pracy, ale staż ten zalicza się tylko i wyłącznie na poczet przyszłej emerytury.

staż

To niestety jedyna korzyść jaką mamy z umowy zlecenie jeżeli chodzi o staż pracy. Pamiętać bowiem musimy, że przepracowany przez nas okres nie zostanie wliczony do stażu pracy, który będzie nas uprawniał na przykład do zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego czy prawa do odprawy.
Podsumowując, pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia czy też innej umowy cywilnoprawnej nie ma takich samych praw jak pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?

Nie do końca. W przypadku tej formy umowy można zapomnieć o takich przywilejach jak na przykład długi okres wypowiedzenia czy okolicznościowe nagrody, które są wypłacane jako nagroda za długi staż pracy. Zleceniobiorca może jedynie wynegocjować dodatkowe uprawnienia i ewentualne przywileje podpisując umowę ze zleceniodawcą.
Jednak zapis taki musi się wówczas znaleźć w umowie. Jedynym atutem tej formy umowy jest fakt, iż staż pracy wliczany jest do okresu składkowego, a tym samym do lat pracy, które w przyszłości posłużą do wyliczenia wysokości przyszłej emerytury.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here