Co powinna zawierać umowa o pracę

0
2123

Przyjmowanie nowych pracowników na określone stanowiska w naszym przedsiębiorstwie wymaga od nas konieczności nawiązania z nimi stosunku pracy. Odbywa się to przede wszystkim na podstawie podpisania umowy o pracę. To najpowszechniejsza forma, która jest preferowana przede wszystkim przez samych zatrudnionych, którzy w przeważającej części wypadków nie chcą wykonywać swoich obowiązków na zasadach zawartych w umowie zlecenia lub o umowy o dzieło. Te warianty świadczenia usług nie są tak atrakcyjne z ich punktu widzenia, ponieważ nie gwarantują bezpieczeństwa socjalnego oraz pewności utrzymania pracy przez dłuższy czas.

Umowa o pracę w żadnym przypadku nie jest zaliczana do umów cywilnoprawnych, co jest jej podstawowym atutem. Oznacza to, że jej zapisy podlegają regulacjom znajdującym się w kodeksie pracy. Umowa tego rodzaju jest zgodnym oświadczeniem woli pracownika oraz pracodawcy. Na jej podstawie pracodawca zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia za pracę oraz do zapewnienia mu dogodnych warunków do wykonywania swoich swoich zadań.

Umowa o pracę charakteryzuje się kilkoma aspektami. Jedną z jej cech jest na przykład staranne działanie. Pod tym pojęciem należy rozumieć, że pracownik w ramach porozumienia zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków zawodowych z należytym zaangażowaniem oraz wysokim poziomem staranności, aby w ten sposób osiągnąć wymierne rezultaty. W takim wypadku do pracownik jest obarczony odpowiedzialnością za skutki nieprawidłowego wykonania lub zaniechania pracy. Umowa o pracę charakteryzuje się też odpłatnością.

Pracownik w jej ramach otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie obowiązków. W żadnej umowie nie może być pod żadnym pozorem zamieszczona adnotacja na temat wykonywania obowiązków zawodowych nieodpłatnie. Pracownik ma w tym przypadku zagwarantowane przynajmniej minimalne wynagrodzenie z pracę, które regulowane jest przez kodeks pracy, a ustalane przez rząd. Zawarcie umowy o pracę oznacza, że pracownik dobrowolnie godzi się na podporządkowanie pracodawcy.

Świadczy o tym fakt, że będzie on ponosił odpowiedzialność porządkową w razie przekroczenia swoich praw lub nie wywiązywania się należycie z powierzonych mu zadań. Pracownik wykonuje poszczególne zadania na wyraźne polecenia płynące ze strony pracodawcy.
Umowa o pracę powinna być sporządzona zawsze w dwóch egzemplarzach. Powinna też zawierać w sobie określone zapisy, bez których może być uznana za nieważną.

hand shake

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Oto kilka elementów, które muszą się w niej znaleźć obowiązkowo. Na pewno należy zamieścić w niej zapis na temat rodzaju wykonywanej pracy. Nie może zabraknąć też umieszczenia miejsca jej wykonywania. Konieczne jest też określenie wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy. Obowiązkowo należy w umowie zamieścić też termin pracy. Kolejnymi elementami umowy o pracę są dane osobowe pracownika oraz wszystkie personalia pracodawcy.

W przypadku danych pracownika, mowa jest oczywiście o imieniu i nazwisku, numeru PESEL, czy też adresie zamieszkania. Jeśli chodzi o dane pracodawcy, to mowa jest oczywiście o pełnej nazwie firmy, Numerze Identyfikacji Podatkowej oraz adresie siedziby głównej. Jeżeli praca będzie wykonywana poza siedzibą główną, taka informacja także powinna się znaleźć w treści umowy.

Umowa o pracę dzieli się na kilka rodzajów, które różnią się od siebie wieloma detalami. Do umów o pracę należy na przykład umowa na okres próbny. Głównym celem jej zawarcia jest sprawdzenie, czy dany pracownik będzie w stanie sprawdzić się na nowym stanowisko. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dla niego czas próby. Taka umowa może być zawarta maksymalnie na okres 3 miesięcy. Najbardziej pożądaną umową z punktu widzenia pracownika jest umowa na czas nieokreślony.

umowa o pracę

Daje ona największe bezpieczeństwo socjalne, zawierane są przede wszystkim do doświadczonymi pracownika. Tutaj okresy wypowiedzenia są najdłuższe, pracownik ma dzięki niej najwięcej praw.
Każda umowa podlega różnym okresom wypowiedzenia. Najkrótszy okres wypowiedzenia posiada umowa na okres próbny. Maksymalny okres wypowiedzenia wynosi w tym przypadku wynosi jedynie dwa tygodnie. Najdłuższe okresy mają umowy na czas nieokreślony.

Tam okres wypowiedzenia może wynosić nawet trzy miesiące. Długość okresu jest uzależniona od stażu pracy oraz tego, na jaki czas została zawarta umowa. Umowy o pracę mają więc różną charakterystykę, którą należy poznać jeszcze przed podpisaniem danej umowy ze swoim nowym pracodawcą. Pozwoli nam to mieć większość świadomość swoich praw, z których można skorzystać w przyszłości.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here