Bezpieczne zawieranie umów przez internet

0
1359

W dobie coraz większego rozwoju teleinformatycznego wielu przedsiębiorców przenosi swoją działalność bądź jej część do Internetu. Z kolei do prowadzenia działalności w sieci konieczne jest zawieranie umów przez internet. Stanowią one nie tylko naturalny element procesu zakupu bądź wynajmu danej rzeczy, ale są również ważne z punktu widzenia dowodowego – umożliwiają ewentualne dochodzenie swoich praw przed sądem.

Czym jest zawarcie umowy?

W rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarciem umowy jest złożenie poprzez oświadczenie woli oferty, zawierającej znaczące postanowienia, odnośnie danego aspektu i jej przyjęcie przez drugą osobę w sposób wyraźny bądź dorozumiany. Zatem umowa, to ściśle ujmując zgodne oświadczenia woli stron odnośnie istotnych postanowień tej umowy.

Jak bezpiecznie i skutecznie zawierać umowy w sieci?

Wiedząc już czym jest zawarcie umowy warto mieć również świadomość form zawierania umów. Zgodnie z brzmieniem Kodeksu Cywilnego oświadczenie woli może być złożone w każdy sposób, także dorozumiany. Zatem zgodnie z prawem może być zawarta umowa przez internet. Wątpliwości tutaj budzi jednak moment, w którym oferent pozostaje związany treścią umowy. Generalnie jest tak, że w chwili złożenia oświadczenia woli osoba je składająca jest związana jego treścią.

W przypadku oświadczeń woli, składanych przez internet za moment ich złożenia uznaje się chwile, z którą oświadczenie to zostało wprowadzone do środka komunikacji tak, że druga osoba mogła zapoznać się z jego treścią. Aby skutecznie i bezpiecznie zawrzeć umowę online należy oznaczyć w niej wyraźnie termin, w którym powinna nadejść odpowiedź kontrahenta. W przeciwnym razie uznaje się, że odpowiedź powinna nadejść niezwłocznie, a zatem, jeśli tak się nie stanie, jej treść przestaje wiązać składającego.

Ważne jest także odpowiednie dostosowanie treści oświadczenia woli do rodzaju zawieranej umowy przez internet. Zupełnie inną treść będzie miała umowa sprzedaży, a jeszcze inną umowa najmu czy umowa najmu okazjonalnego. Każda z tych czynności prawnych charakteryzuje się innymi wymogami ze strony ustawodawcy i tylko ich dotrzymanie zapewni nam skuteczność i bezpieczeństwo zawarcie umowy. Warto zatem skorzystać z programów online, służących do zawierania umów online takich, jak na przykład umownik.pl, gdzie możemy skorzystać z gotowych wzorców umów, zawierających konieczne klauzule.

Podczas zawierania umów ważna jest także ich forma. Najbezpieczniejszą, choć nie zawsze prawnie wymaganą, będzie forma dokumentowa. Jako dokument Kodeks Cywilny poczytuje każdy nośnik informacji, umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Taka forma zawarcia umowy stanowi dowód jej zawarcia oraz zawiera na piśmie najważniejsze postanowienia umowy, co będzie miało ogromne znaczenie podczas dochodzenia swoich praw. Warto zatem zadbać o zachowanie tej formy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here