Projekt logistyczny , model logistyczny

0
1762

Projekt logistyczny to jednorazowe zadanie, które ma usprawnić przepływ ładunków, a także informacji z nimi związanych w firmie.

Projekt logistyczny składa się z pięciu faz. Są to faza koncepcji, definicji produktu, planowania, realizacji oraz powykonawcza.

Dobrze przygotowany projekt logistyczny powinien mieć jasno zdefiniowane cele. Należy go realizować poprzez połączone ze sobą działania. Jest on oczywiście ściśle określony w czasie i ma przydzielone limitowane zasoby. Jak wspomniano wcześniej jest to zadanie jednorazowe o niepowtarzalnym charakterze. Zazwyczaj obarczony jest pewnym ryzykiem i sporym poziomem trudności.

Opis projektu logistycznego

W fazie koncepcji określa się, w ogólny sposób, zakres oraz istotę projektu. Etap ten służy również zdefiniowaniu najważniejszych zasobów, wstępnemu określeniu budżetu (ze zgodnością około 70% do budżetu finalnego) oraz czasu realizacji.

Definicja projektu logistycznego

Etap ten służy określeniu jak zostanie zorganizowana praca w projekcie. W tym momencie definiuje się między innymi kluczowe osoby oraz zasoby, bazę narzędzi z których będzie można korzystać, różne wstępne harmonogramy oraz założenia budżetowe (ze zgodnością około 90% do budżetu finalnego).

Planowanie projektu logistycznego

Etap planowania wymaga przejścia do szczegółów. W tym momencie buduje się bowiem szczegółowe plany, które będą zawierać poszczególne czynności wraz z wymaganymi dla nich terminami wykonania. Listy te uzupełniają wykazy zasobów przeznaczonych do ich realizacji oraz decyzje związane z dystrybucją środków finansowych. Etap planowania obejmuje również wyznaczenie swoistych punktów kontrolnych.

Na tym etapie można posiłkować się modelami logistycznymi. Model logistyczny to narzędzie, które umożliwia wizualizację projektu logistycznego. Dzięki czemu już na etapie planowania można wstępnie zobaczyć jak będzie on działał i ocenić czy spełnia założenia, a jeśli nie wprowadzić korekty. Z całą pewnością będzie to tańsze i szybsze niż poprawianie projektu, który ujawnił błędy w trakcie, ale po wdrożeniu.

Realizacja projektu logistycznego

Na tym etapie, jak sama nazwa wskazuje, rozpoczyna się realizacja projektu. Jeśli dwie poprzednie fazy zostały przeprowadzone z należytą starannością i dokładnością to teraz będzie to najlepiej widać. Na tym etapie ważna jest rola kierowników, którzy koordynują prace i pilnują aby wszystkie punkty krytyczne projektu były osiągane na czas.

Podsumowanie projektu logistycznego

Faza powykonawcza służy potwierdzeniu, że wynik projektu jest zgodny z tym co zostało zaplanowane. Etap ten pozwala również omówić dobre i złe strony, nie tylko, projektu, ale i pracowników uczestniczących w jego realizacji. Po zakończeniu projektu delegowane do niego zasoby ludzkie wracają do swoich jednostek macierzystych i mogą być przydzielone do innych zadań.

Podział projektów logistycznych

Projekty logistyczne można podzielić ze względu na różne kategorie w zależności od czasu ich realizacji na projekty operacyjne, taktyczne i strategiczne. Kolejny podział związany jest z obszarem funkcjonalnym przedsięwzięcia. Wyróżniamy projekty transportowe czy magazynowe. Jeśli chodzi o rodzaj działań to projekty dzielą się na szkoleniowe lub inwestycyjne, a w kwestii zasięgu mówimy o projektach lokalnych, regionalnych oraz krajowych. Projekt może być realizowany przez jeden podmiot lub wiele.

Projekty logistyczne wymagają zaangażowania sporych zasobów. Samo zarządzanie nimi jest złożone i skomplikowane. Z drugiej strony każdy taki projekt to duże doświadczenie zarówno dla projektujących, jak i realizujących.

Źródło: http://meblefest.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here