Jak zarządzać magazynami?

Techniki kontroli zapasów Istnieje szereg różnych technik stosowanych przez dystrybutorów hurtowych, aby zapewnić, że ich kontrola zapasów maksymalizuje wydajność i rentowność. Poniżej przedstawiono kluczowe techniki kontroli zapasów dla hurtowników i dystrybutorów dóbr trwałego użytku: 1) Ustanowienie rocznych zasad magazynowania Kierownictwo musi określić maksymalny i minimalny poziom zapasów i zapasów, które muszą być przechowywane w magazynie […]